หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5 ธันวาคม 2558 "ชาวสิวารัตน์ 8 จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

       5 ธันวาคม 2558 "ชาวสิวารัตน์ 8 ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่ช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีท่านพระครูอดุลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสามพราน เป็นผู้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
        และเช่นเคย ท่านนายกวาสนา กลิ่นพยอม นายก อบต.ตำบลยายชา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระและเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในตอนค่ำอีกด้วย ในนามของคณะจัดงาน ขอเป็นตัวแทนชาวสิวารัตน์ 8 แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
        โดยปีนี้นับได้เป็นปีที่ 2 ที่ชาวสิวารัตน์ 8 ได้จัดให้มีการทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล และคณะทำงานรู้สึกปลึ้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อได้เห็นความสามัคคีร่วมแรงใจแรงกายของชาวสิวารัตน์ 8 นำข้าวปลาอาหารและปัจจัย คนละเล็กละน้อยมาร่วมกัน จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขณะที่ตอนเย็น ก็ได้ปลึ้มใจอีกครั้งที่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวสิวารัตน์ 8 พร้อมใจออกมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร อย่างพร้อมเพรียง.
      ในนามคณะทำงานทุกคน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก และด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ชาวสิวารัตน์ 8 ทุก ๆ ครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ....
--- End---