หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชาวสิวารัตน์ 8 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ

ชาวสิวารัตน์ 8 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะ กรรมการทุกท่านขอขอบคุณสมาชิกชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา พร้อมกันกับชาวไทยทั่วประเทศ

                                                   

 ---End---