หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ซอย 3....ไฟฟ้าช๊อตและดับ มานาน แต่ไร้คนแก้ไข (ภาพจากสถานที่จริง) แจ้งเรื่องโดยคุณนิกร พูศรี  โดยเรื่องนี้ได้แจ้งไปทางการไฟฟ้าแล้ว แต่ได้รับการปฎิเสธว่าเป็นเรื่องของโครงการฯ ขณะนี้ทางคณะทำงานได้แจ้งไปให้ทางโครงการฯช่วยประสานงาน คืบหน้าอย่างไร โปรดติดตาม  กรุณาแจ้งสภาพของไฟฟ้าในซอยของท่านเจ้าของบ้าน เพื่อทางคณะทำงานจะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าแก้ไขโดยเร็ว ขอขอบคุณ