หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เครื่องเล่นเด็ก เหมาะหรือไม่?

........ ประมาณเดือนที่ผ่านมาโครงการได้จัดเครื่องเล่นเด็กต่างๆ อาทิ ชิงช้า ม้าหมุน ม้าโยกซึ่งเด็กๆ สามารถไปเล่นได้ที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านเรา ทั้งนี้บางท่านอาจมองว่าเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านฯ หรือบางท่านอาจคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ท่านสามารถแนะนำได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่...https://sites.google.com/site/siwarat8