หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

26 พ.ย. 2555 ภาพตัดต้นปาล์มบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านสิวารัตน์ 8

26 พ.ย. 2555 ภาพตัดต้นปาล์มบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ตามข้อเรียกร้องของชาวสิวารัตน์ 8 เป็นข้อแรกที่ทางโครงการฯ เริ่มทำ  โดยปิดจ่ายไฟฟ้าระหว่างเวลา 10:00 น. - 14:30 น. โดยประมาณ เพื่อความปลอดภัย


ส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่  siwarat8@gmail.com , nuek2011@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตรวจสาธารณูปโภค...ก้าวไปสู่ความเป็นนิติสมาคมหมู่บ้านสิวารัตน์ 8

มื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่บริษัทคาสเซอร์พีค โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสมัย คุณอนันต์ และคุณพัชรินทร์ ร่วม กับสมาชิกสิวารัตน์ 8 ร่วมประชุมหารือและชี้จุดที่จะบูรณะระบบสาธารณูปโภค โดยอ้างอิงจากการเข้าพบกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปย่อๆ ดังนี้

    1. โครงการฯ จะซ่อมผิวถนนสาธารณะที่แตกร้าว (บางจุด) โดยใช้สเปรย์ฉีดจุดที่ควรจะแก้ไข
    2.
โครงการฯ จะทำฝาปิดท่อระบายน้ำใหม่ (บางจุด) ให้น้ำไหลได้สะดวกและทำบ่าฝาท่อให้แข็งแรง
    3.
โครงการฯ จะสร้างฝาท่อริมถนนเพชรเกษม 2 ฝาใหญ่เป็นตะแกรงเหล็กสำหรับสังเกตระดับน้ำถนน
    4. โครงการฯ จะแจ้ง อบต.ถึงการนโยบายเก็บขยะตามบ้านและยกเลิกที่ทิ้งขยะหน้าหมู่บ้านฯ
    5. โครงการฯ จะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแก้ไขกำแพงเอียงเข้าบ้านสมิกชิกซอย1
    6.
โครงการฯ จะปรับพื้นผิวสวนสาธารณะที่เป็นหลุมบ่อให้เสมอกัน (บางจุด)
    7.
โครงการฯ จะแก้ไขทางกลับรถซอย 13 ไม่ให้น้ำขัง
    8.
โครงการฯ จะประสานงานกับสนมก๊อฟเรื่องแนวกำแพงและการใช้กำแพงร่วมกัน
    9. โครงการฯ จะประสานงานกับ อบต.ท่าตลาดเรื่องเปิดช่องระบายน้ำซอย5 ด้านคลองบางสีจาก 2 จุด
    10.
โครงการฯ จะขอมิเตอร์น้ำไฟติดตั้งให้กับสำนักงานนิติฯ
    11.
โครงการฯ จะสร้างแนวถนนด้านหน้าหมู่บ้านฯ ฝั่งต้นปาล์มใหม่ ให้ฝาท่อระบายน้ำเปิด-ปิดสะดวก
    12.โครงการฯ จะแก้ไขไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพดีก่อนส่งมอบสาธารณูปโภค

    13.โครงการฯ จะจัดหากล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกและดูย้อนหลังได้

     หลังจากประชุมแล้วทั้งหมดได้เดินสำรวจสภาพจริงและเจ้าหน้าที่บริษัทฯเก็บภาพ เป็นหลักฐาน ในนามชาวสิวารัตน์ 8 ขอกราบขอบพระคุณบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและคาดหวังว่าผลการกระทำครั้งนี้จะนำเราไปสู่การจัดตั้ง นิติบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
  รูปภาพการตรวจสาธารณูปโภคกด Link

 ส่งความเห็นท่านได้ที่ siwarat8@gmail.com หรือ nuek2011@gmail.com