หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

12 มกราคม 2556 มหกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สิวารัตน์ 8     งานมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ ณ สิวารัตน์ ๘ 

"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
...ในนามคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ขอขอบคุณพี่น้องชาวสิวารัตน์ ๘ ทุกๆครัวเรือน  ที่ให้การสนับสนุนทุกสิ่งอย่าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนหมู่บ้านเราได้รับความสำราญ สนุกสนาน  ทำให้เด็กๆได้เห็นและตระหนักถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านตนเอง เป็นตัวอย่างของการร่วมแรงร่วมใจ จนงานสัมฤทธิ์ผลทุกประการ..
ส่งความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ siwarat8@gmail.com