หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

6 กันยายน 2556 คณะกรรมการหมู่ 1 ตำบลยายชา โดยมีผู้ใหญ่ต้น ส่งมอบชุดอุปกรณ์กีฬา

คณะกรรมการหมู่ 1 ตำบลยายชา โดยมีผู้ใหญ่ต้น ส่งมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้ตัวแทนชุมชนต่างๆ สิวารัตน์ 8 ก็ได้รับเช่นกัน โดยคณะกรรมการสิวารัตน์ 8 จะประชุมเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเบิก-จ่ายต่อไป ตามรายการดังนี้ 
1. ลูกเปตอง    4 ชุด (ชุดละ 3 ลูก) 
2. ลูกตระก้อ    1 ลูก
3. ไม้ปิงปอง    1 คู่  (พร้อมลูก)

ภาพการมอบให้ตัวแทนแต่ละชุมชน


จะเล่นอะไรดีน้า!!!


ตัวแทนสิวารัตน์ 8


เก็บไว้ที่สำนักงานก่อนหาผู้ดูแล


25 สิงหาคม 2556 ประชุมชาวสิวารัตน์ 8 เพื่อพิจารณาระบบสาธารณูปโภคที่โครงการฯ ดำเนินการให้ล่าสุด

ประชุมชาวสิวารัตน์ 8 พิจารณาระบบสาธารณูปโภคที่โครงการฯ ดำเนินการให้ที่ผ่านมา และร่วมอภิปรายการดำเนินงานขอคณะกรรมการกับการร้องเรียน โครงการฯ หน่วยงานรัฐ และศาลปกครองกลาง เรื่องระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ ปี 2554 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลยายชา (ผู้ใหญ่ต้น) ร่วมเป็นประธานด้วย และในนามของคณะกรรมการและคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เพราะนี่คือหมู่บ้านของเราเอง..


12 สิงหาคม 2556 ภาพกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสำนักงานนิติบุคคล หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ทุกๆท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดี ทั้งเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วย ขอบคุณครับ