หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

5 ธันวาคม 2557 ชาวสิวารัตน์ 8 ร่วมถวายภัตตาหารเพลและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความอิ่มเอมใจ...

5 ธันวาคม 2557 ชาวสิวารัตน์ 8 ร่วมถวายทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และในวาระเดียวกันนี้ชาวสิวารัตน์ 8 ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความอิ่มเอมใจกันทุกท่าน ทั้งนี้ชาวสิวารัตน์ 8 ยังได้รับเกียรติจากนายก อบต.ตำบลยายชา นายกวาสนา กลิ่นพยอมและคณะ มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยทั้ง 2 วาระ   
            ในนามของคณะจัดงานขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่น้อง ลูกหลาน ชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่านที่ร่วมใจกันแสดงออกถึงความสามัคคีในการเตรียมงาน จัดงาน และร่วมกิจกรรมทั้งทำบุญและจุดเทียนถวายพระพร ทำให้งานครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญหมู่บ้านฯ ครั้งแรกก็ว่าได้ โดยคณะทำงานเห็นควรจะทำให้เป็นประเพณีสืบไป.....