หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5 ธันวาคม 2558 "ชาวสิวารัตน์ 8 จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

       5 ธันวาคม 2558 "ชาวสิวารัตน์ 8 ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมพิเศษ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ตั้งแต่ช่วงเช้าได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีท่านพระครูอดุลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสามพราน เป็นผู้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
        และเช่นเคย ท่านนายกวาสนา กลิ่นพยอม นายก อบต.ตำบลยายชา ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระและเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในตอนค่ำอีกด้วย ในนามของคณะจัดงาน ขอเป็นตัวแทนชาวสิวารัตน์ 8 แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
        โดยปีนี้นับได้เป็นปีที่ 2 ที่ชาวสิวารัตน์ 8 ได้จัดให้มีการทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล และคณะทำงานรู้สึกปลึ้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อได้เห็นความสามัคคีร่วมแรงใจแรงกายของชาวสิวารัตน์ 8 นำข้าวปลาอาหารและปัจจัย คนละเล็กละน้อยมาร่วมกัน จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขณะที่ตอนเย็น ก็ได้ปลึ้มใจอีกครั้งที่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวสิวารัตน์ 8 พร้อมใจออกมาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร อย่างพร้อมเพรียง.
      ในนามคณะทำงานทุกคน ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก และด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ชาวสิวารัตน์ 8 ทุก ๆ ครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ....
--- End---

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1 ก.ค.58 โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะตามที่ได้หารือไว้ เมื่อ 21 มิ.ย.58

โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะ โดยจะกั้นพื้นที่ห้ามนำเศษวัสดุมาทิ้ง และทำป้ายข้อความเตือน..


ขณะกำลังดำเนินการ....
ภายหลังดำเนินการ....
21 มิ.ย.58 ตัวแทนคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์เข้าหารือกับตัวแทนสิวารัตน์ 8 เรื่องจัดตั้งนิติฯ พร้อมจะบำรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ฯลฯ

หัวข้อการหารือ...

1. ต่อเนื่องเรื่องการจัดตั้งนิติฯ ทั้งด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพิ่มเติมและด้านเอกสารการจัดตั้งฯ ณ สนง.ที่ดินฯ   

2. ต่อเนื่องจากข้อแรก ขอยุติข้อร้องเรียนต่อบริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ 

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้สูงอายุหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 วันที่ 5 มี.ค.58 ณ ศาลาประชาคม

ภาพประชุมผู้สูงอายุ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8  วันที่ 5 มี.ค.58  
ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ต.ยายชา อ.สามพราน