หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1 ก.ค.58 โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะตามที่ได้หารือไว้ เมื่อ 21 มิ.ย.58

โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะ โดยจะกั้นพื้นที่ห้ามนำเศษวัสดุมาทิ้ง และทำป้ายข้อความเตือน..


ขณะกำลังดำเนินการ....
ภายหลังดำเนินการ....
21 มิ.ย.58 ตัวแทนคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์เข้าหารือกับตัวแทนสิวารัตน์ 8 เรื่องจัดตั้งนิติฯ พร้อมจะบำรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ฯลฯ

หัวข้อการหารือ...

1. ต่อเนื่องเรื่องการจัดตั้งนิติฯ ทั้งด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพิ่มเติมและด้านเอกสารการจัดตั้งฯ ณ สนง.ที่ดินฯ   

2. ต่อเนื่องจากข้อแรก ขอยุติข้อร้องเรียนต่อบริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์