หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อภิปรายข้อดี-ข้อเสีย และกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคลลบ้านจัดสรร

หลักการการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ภายใต้หมวด ๔ มาตรา ๔๓,๔๔,๔๕,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐,๕๑,๕๒ และ ๕๓ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓**** ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล สิวารัตน์ ๘ ได้ทุกวันที่