หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ร่วมส่งบทความวารสาร หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร่วมส่งบทความวารสาร หมู่บ้านสิวารัตน์ 8  โดยอธิบายลักษณะร้อยแก้ว 
1. ตั้งชื่อบทความก่อน เช่น "สวนสาธารณะในฝัน" หรือ "วินัยในการขับรถ" หรือ "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" หรือ "สุขภาพดีเพราะ..."
2. เนื้อหาบทความ อย่าลืมแนะนำแนวทาง วิธีแก้ปัญหา (ในแนวทางที่สร้างสรรค์)
3. ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สถิติ หรือตัวเลขใดๆ ก็ได้ และระบุแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
4. ชื่อนามปากกาของท่าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อจริง)

ส่งบทความของท่านมาที่ siwarat8@gmail.com ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน  บก.จะรวบรวมและคัดเลือกบทความที่เป็นประโยชน์  หากบทความท่านใดได้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะรับท่านเป็นสมาชิกประจำ อย่าลืมนะครับ แม่บ้านก็ส่งได้นะครับ เช่น เคล็ดลับการทำครัว การเลี้ยงเด็ก การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น

มาดูแผนที่ตำบลเรากันเถอะ หน้าตาจะเป็นอย่างไร

มาดูแผนที่ตำบลเรากันเถอะ หน้าตาจะเป็นอย่างไร  ภาพที่สองเป็นลักษณะคลองระบายน้ำต่างๆ โดยคณะกรรมการจัดการน้ำ อบต.ยายชา ได้ใช้เป็นแนวทางการศึกษาสภาพทั่วไป น้องๆหนูๆสามารถนำไปทำรายงานได้นะครับ


(เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก อบต.ยายชา)

เรื่องเด่นๆ วันนี้ (7 มีนาคม 2555)


เรื่องเด่นๆ วันนี้ (3 มีนาคม 2555) คือความคืบหน้าผลการร้องไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ออกหนังสือไปยังบริษัทผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อกำหนดวันที่จะเข้ามาสร้าง ปรับปรุง แก้ไขซึ่งสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามคำโฆษณาแต่อย่างใด ตามหนังสือเลขที่ นฐ ๐๐๑๙.๐๒/๒/๒๓๒๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา 
    โดยเนื้อความส่วนหนึ่งระบุว่า "โดยให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการ" "หาก ผู้จัดสรรที่ดินไม่จัดทำสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพรานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดิน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป"

    ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางผู้จัดสรรที่ดินโครงการ หมู่บ้านสิวารัตน์ ๘ แห่งนี้ จะสร้างความคืบหน้าหรือสร้างปาฏิหารย์อย่างไร ก็ขอให้ท่านสมาชิกสิวารัตน์ ๘ รอดูไปพร้อมๆกันนะครับและในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วย.......