หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่องเด่นๆ วันนี้ (7 มีนาคม 2555)


เรื่องเด่นๆ วันนี้ (3 มีนาคม 2555) คือความคืบหน้าผลการร้องไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ออกหนังสือไปยังบริษัทผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อกำหนดวันที่จะเข้ามาสร้าง ปรับปรุง แก้ไขซึ่งสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามคำโฆษณาแต่อย่างใด ตามหนังสือเลขที่ นฐ ๐๐๑๙.๐๒/๒/๒๓๒๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา 
    โดยเนื้อความส่วนหนึ่งระบุว่า "โดยให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการ" "หาก ผู้จัดสรรที่ดินไม่จัดทำสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้สำนักงาน ที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพรานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดสรรที่ดิน ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป"

    ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางผู้จัดสรรที่ดินโครงการ หมู่บ้านสิวารัตน์ ๘ แห่งนี้ จะสร้างความคืบหน้าหรือสร้างปาฏิหารย์อย่างไร ก็ขอให้ท่านสมาชิกสิวารัตน์ ๘ รอดูไปพร้อมๆกันนะครับและในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดสรรที่ดินนครปฐม มา ณ ที่นี้ด้วย.......
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2555 22:11

    ดีมากค่ะ อย่างนี้ค่อยชื่นใจขึ้นมาหน่อย น่าจะเห็นผลอีกไม่นานนี้ใช่หรือไม่คะ ขอเป็นกำลังใจท่านกรรมการทุกท่านด้วยนะคะ

    ตอบลบ