หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน


คณะทำงานฯหมู่บ้านร่วมกับโครงการฯและตำรวจท้องที่กำลังมีโครงการรณรงค์ "ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน" โดยพื้นที่หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนในการสร้างจิตอาสาเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมาตรการแรกที่คณะทำงานฯได้เริ่มไปแล้วคือ
1. มาตรการในการตรวจเข้มยานพาหนะที่เข้า-ออกหมู่บ้านทุกชนิด โดยหากเป็นบุุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ และต้องแสดงวัตถุประสงค์ในการเข้าบริเวณหมู่บ้านอย่างชัดเจน หากเป็นญาติมิตรยิ่งต้องระบุบ้านเลขที่หรือชื่อเจ้าของบ้านได้ด้วย
2. มาตรการระบุตัวตนของท่านเจ้าของบ้านหรือญาติมิตรที่ประสงค์จะเข้าออก โดยการแจกสติ๊กเกอร์ชื่อหมู่บ้านเพื่อติดหน้ากระจกรถด้านขวา เพื่อเจ้าหน้าที่ รปภ.จะสามารถให้บริการท่านเจ้าบ้านอย่างทันทีโดยไม่ลังเล

...โดยมาตรการทั้งสองนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2554 ศกนี้  โดยคณะทำงานฯหมู่บ้านร่วมกับโครงการฯและตำรวจท้องที่ฯหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าบ้านหรือญาติ-มิตรของท่าน คาดว่ามาตรการเหล่านี้จะลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ อาทิ โจร ขโมย ปล้น  ชิง วิ่งราว มั่วสุม เป็นต้น   หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม คลิ๊ก "ความคิดเห็น" ด้านล่างบทความนี้

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เปิดรับความคิดเห็น...

......ยินดีต้อนรับชาวสิวารัตน์ 8 ทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่างๆ ลงที่เว็ปไซต์นี้ โดยความเห็นของทุกท่านจะถูกนำมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเห็นเรื่องบ้าน เรื่องที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนนชำหรุด ไฟฟ้าดับ รั่ว ช๊อต หรือประปามีปัญหา รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านทุกครัวเรือน ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์เท่านั้น โดยไม่แสดงความมุ่งร้ายหรือละเมิดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งความแตกแยกความสามัคคีของชาวสิวารัตน์ 8 ด้วยกันเองในภายหลัง...

วิธีการแสดงความคิดเห็น + คลิ๊กที่คำว่า "ความคิดเห็น" ด้านล่าง...