หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือขอเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่ 25 พ.ย. 54 11:00 น.

          ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านสิวารัตน์ 8 ได้ทำหนังสือร้องไปยังสำนักจัดสรรที่ดินส่วนกลางแล้วนั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือขอเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อาคารสำนักงานนิติฯ หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 (ที่ นฐ0019.022-9608 ลงวันที่ 23พย54) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลาประมาณ 11:00 น. ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯประกอบด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม โยธาจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สาขาสามพรานและปลัด อบต. ตำยายชา ฝ่าย หมู่บ้านฯได้มีคณะกรรมการหมู่บ้านฯ นำทีมโดยคุณสมนึก ได้อธิบายเรื่องความเดือดร้อนของชาวสิวารัตน์ 8 รวมถึงความล่าช้าในการดำเนินการจัดตั้งนิติฯ ด้วย โดยขณะดำเนินการประชุมนั้น ท่านปลัดจังหวัดได้ให้เจ้าพนักงานกรมที่ดิน สาขาสามพรานเป็นผู้จดบันทึกการประชุมครั้งนี้ด้วย (ท่านสามารถดูบันทึกได้ที่นี่
            ผลการประชุมครั้งนี้ ทาง
คณะ อนุกรรมการฯ จะส่งหนังสือถึงโครงการฯ เพื่อให้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแบบและอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้สมบูรณ์ ดั่งเช่นที่โฆษณาไว้ ภายในเวลา 30 วัน                                     ภาพถ่ายเพิ่มเติมที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น