หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

"The Big Cleaning Day" Episode 1

       คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับ เราจะจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่น้ำท่วมจนกระทั่งน้ำลดและช่วยกันทำความสะอาดร่วมกัน ซึ่งสามารถแสดงออกซึ่งความสามัคคีแล้ว ยังได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับหมู่บ้าน โดยร่วมสร้างถนนปลอดฝุ่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ทั้งตัวท่านและบุตรหลานท่านด้วย ขอขอบคุณอย่างจริงใจครับ
       และในนามของชาวสิวารัตน์ 8 ขอขอบคุณ อบต. ยายชา  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่เอื้ออำนวยรถฉีดน้ำในครั้งนี้ด้วยครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น