หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน 12 ก.ค. 55 และ 10 ก.ย. 55

               เรียน สมาชิกสิวารัตน์ 8 ทุกท่านครับ เนื่องจากการตรวจสอบสาธารณูปโภคของคณะอนุกรรมการตรวจสอบสาธารณูปโภคโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคในหมู่บ้านของเราวันนี้ปรากฏว่าผลที่ออกมายังไม่ครบถ้วนกระบวนความ โปรดช่วยกันตรวจสอบเงื่อนไขทุกๆ ข้อที่ทางโครงการฯได้สัญญาว่าจะทำการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพดี ตรงตามแบบที่จดทะเบียนไว้และตรงตามข้อร้องเรียนของคณะกรรมการจัดตั้งนิติฯ (จัดตั้ง) และชาวสิวารัตน์ 8  โดยได้แสดงบันทึก 2 ฉบับ....
       1. บันทึกข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
       2. บันทึกข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน ลงวันที่ 10 กันยายน 2555

    ซึ่งแต่ละฉบับเป็นบันทึกผลการตรวจสอบจากคณะอนุฯ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสิวารัตน์ 8 ทุกบ้านโปรดพิจารณาช่วยกันว่าสิ่งที่ร้องเรียนไปเช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำรวมถึฝาท่อ กำแพงรอบหมู่บ้านฯ สวนสาธารณะ เป็นต้น สมบูรณ์ตามที่โครงการฯ และคณะอนุฯ ได้ลงบันทึกไว้จริงหรือไม่?
      
...อย่าลืมนะครับว่าหมู่บ้านนี้เป็นทั้งบ้าน  ครอบครัว และอนาคตของบุตรหลานของท่าน...จงช่วยกันผลักดันให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น