หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 8 มีนาคม 2556 ณ สิวารัตน์ 8

           ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมแสดงออกถึงศักยภาพโดยรวมของสิวารัตน์ 8 และประชาชนหมู่ 1 อันจะนำไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืนสำหรับหมู่ 1 ของทุกท่าน
   ณ สำนักงานนิติฯ ศาลาประชาคม  สวนสาธารณะสิวารัตน์ 8 
ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
 องค์การบริหารส่วนตำบลยายชาจงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: siwarat8@gmail.com หรือ nuek2011@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น