หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ตรวจระบบสาธารณูปโภคที่โครงการปรับปรุงล่าสุด (ครั้งที่4)

คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม ตรวจระบบสาธารณูปโภคที่โครงการปรับปรุงล่าสุด (ครั้งที่ 4)
26 สิงหาคม 2556 หมู่บ้านสิวารัตน์ 8 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือร้องเรียนของ นายสมนึกชินศรี ชื่อหมู่บ้าน สิวารัตน์ 8 โฉนดที่ดินเลขที่ 100898 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชื่อผู้นำตรวจ นายสมัย เหมมั่น ผู้ขอทำการจัดสรรที่ดิน/หรือผู้แทนผู้ขอจัดสรรที่ดิน เป็นผู้นำตรวจ ตามประเด็นข้อร้องเรียน ดังนี้
    1. ฝาท่อระบายน้ำทั้งหมดให้เป็น คสล. มีช่องตัววี พร้อมช่องระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้เพียงพอ
    2. รั้วโครงการทรุดเอียง ให้หาวิธีการให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 1 แห่ง และรั้วโครงการ 1 แห่ง ไม่ได้ฉาบปูนให้ได้ระดับ
    3. ให้เพิ่มบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 3 บ่อ บริเวณซอย 14
    4. ให้ย้ายคันดินบริเวณสวนสาธารณะให้อยู่นอกฝั่งถนน เพื่อให้เกิดการระบายน้ำได้สะดวกและปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำ
    5. ให้รื้อประตูเหล็กที่กั้นบริเวณช่องว่างระหว่างแปลงหมายเลข 6 และ 7 ออก (มีการรื้อแล้ว ตามบันทึกการตรวจ ลว. 28 ส.ค.55
    6. ให้ลอกท่อระบายน้ำทั้งโครงการ
    7. สวนสาธารณะให้ตัดหญ้าให้เรียบร้อย และจัดทำบ่อน้ำตกบริเวณสวนสาธารณะให้ใช้งานได้
สรุปผลการตรวจ ดังนี้
    ข้อ 1. ผู้จัดสรร ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว
    ข้อ 2. ผู้จัดสรรได้จัดทำซ่อมแซมแล้ว แต่มีช่องว่างระหว่างรั้วโครงการกับรั้วที่มีอยู่เดิม ผู้จัดสรรจะก่ออิฐฉาบปิดช่องว่างและทาสีให้เรียบร้อย
    ข้อ 3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
    ข้อ 4. ดำเนินการย้ายคันดินแล้ว
    ข้อ 5. มีการรื้อถอนแล้ว
    ข้อ 6. มีการดำเนินการลอกท่อไปบ้างแล้วเป็นระยะ ผู้จัดสรรจะดำเนินการลอกท่อให้ก่อนมีการส่งมอบนิติฯ
    ข้อ 7. สวนสาธารณะ สภาพคันหินบริเวณท่อไม่ได้ทำคันหินกันไสล้ ผู้จัดสรรจะดำเนินการจัดทำคันหินบริเวณท่อรอบสวน โดยรอบสวนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามและผู้จัดสรรจะดำเนินการแก้ไขระบบ น้ำพุให้ใช้งานได้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ เข้ามาตรวจสอบ
    ข้อ 8. แนวถนนภาระจำยอมที่ผู้ร้อง ร้องว่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวเขตถนน ผู้จัดสรรจะไปดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้ถนนภาระจำยอมมีความกว้าง 16 เมตร ตามแผนผังโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ และทาสีแสดงแนวเขตถนนภาระจำยอม (ใช้สีทาถนน)

โพสข้อคิดเห็นท่านได้ที่นี่   
หรือส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ siwarat8@gmail.com  หรือ nuek2011@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น