หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

25 สิงหาคม 2556 ประชุมชาวสิวารัตน์ 8 เพื่อพิจารณาระบบสาธารณูปโภคที่โครงการฯ ดำเนินการให้ล่าสุด

ประชุมชาวสิวารัตน์ 8 พิจารณาระบบสาธารณูปโภคที่โครงการฯ ดำเนินการให้ที่ผ่านมา และร่วมอภิปรายการดำเนินงานขอคณะกรรมการกับการร้องเรียน โครงการฯ หน่วยงานรัฐ และศาลปกครองกลาง เรื่องระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ ปี 2554 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลยายชา (ผู้ใหญ่ต้น) ร่วมเป็นประธานด้วย และในนามของคณะกรรมการและคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เพราะนี่คือหมู่บ้านของเราเอง..


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น