หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1 ก.ค.58 โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะตามที่ได้หารือไว้ เมื่อ 21 มิ.ย.58

โครงการฯ เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุเหลือใช้ข้างโรงเก็บขยะ โดยจะกั้นพื้นที่ห้ามนำเศษวัสดุมาทิ้ง และทำป้ายข้อความเตือน..


ขณะกำลังดำเนินการ....
ภายหลังดำเนินการ....
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น