หน้าเว็บ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

21 มิ.ย.58 ตัวแทนคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์เข้าหารือกับตัวแทนสิวารัตน์ 8 เรื่องจัดตั้งนิติฯ พร้อมจะบำรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ฯลฯ

หัวข้อการหารือ...

1. ต่อเนื่องเรื่องการจัดตั้งนิติฯ ทั้งด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคเพิ่มเติมและด้านเอกสารการจัดตั้งฯ ณ สนง.ที่ดินฯ   

2. ต่อเนื่องจากข้อแรก ขอยุติข้อร้องเรียนต่อบริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น