หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เครื่องเล่นเด็ก เหมาะหรือไม่?

........ ประมาณเดือนที่ผ่านมาโครงการได้จัดเครื่องเล่นเด็กต่างๆ อาทิ ชิงช้า ม้าหมุน ม้าโยกซึ่งเด็กๆ สามารถไปเล่นได้ที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านเรา ทั้งนี้บางท่านอาจมองว่าเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านฯ หรือบางท่านอาจคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ท่านสามารถแนะนำได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่...https://sites.google.com/site/siwarat8

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2554 08:48

    การทำงานเพื่อส่วนรวมถือเป็นการเสียสละเป็นสิ่งดีคับ การตัดสินใจในเรื่องใดควรใช้วิธีลงคะแนนเสียงบ้านละ1เสียงโดยการรวบรวมหัวข้อจากที่ประชุมหมู่บ้านและทางเวปไซ แล้วรวบรวมหัวข้อมาลงคะแนนทุกสิ้นเดือน จะได้ไม่ต้องมาตั้งกระทู้ถามว่าใครคิดอย่างไรกับสิ่งที่ทำไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกครหาว่าทำไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ การทำงานย่อมมีทั้งฝ่ายที่ถูกใจและฝ่ายที่ไม่ถูกใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ถูกใจของทุกฝ่ายควรเน้นการลงคะแนนเสียงโดยนัดลงคะแนนเสียงทุกอาทิตสิ้นเดือนโดยผู้ไม่มาลงคะแนนถือว่าสละสิทธิ์

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2554 10:30

    เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ นั่นคือสิ่งที่ดีครับ เพื่อหมู่บ้านอันเป็นที่รักของเราทุกคน

    ตอบลบ